Mistrivsel hos unge

 

Mistrivsel hos unge

I en hverdag præget af konstant pres, forandring og udfordringer står mange unge over for en skjult fjende, der trænger sig ind i deres liv og efterlader dybe spor nemlig mistrivsel.

Jeg vil dykke lidt ned i årsagerne, symptomerne og komme med nogle bud på at finde veje til at hjælpe vores unge til bedre trivsel.

Jeg oplever dagligt i min klinik, unge der mistrives.

Yderligere hører vi det fra flere steder, rektorer for gymnasier, Børns vilkår, pædagoger, og lærere.

 

Ungdomsårene bør være en spændende tid med venner, uddannelse og fritidsinteresser, og det er det heldigvis også for mange.

Men i en verden, der konstant udvikler sig og ganske hurtigt, oplever mange unge en stigende følelse af at mistrives.

Min erfaring er at det bl.a skyldes at mange oplever konkurrence om gode karakterer under uddannelsen, samt ”rollemodeller” og influencere på de sociale medier der viser hvordan vi bør se ud og så politikernes ønske om at de unge kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Men der kan være flere grunde til mistrivsel som du kan læse længere nede i artiklen.

 

Teenager mistrivsel

 

Faktisk beskriver pædagoger at det starter meget tidligere, nemlig i børnehaven hvor der ikke er personale nok til at støtte og guide barnet når det bliver usikkert.

I gamle dage var der flere faste retningslinjer for opførsel og adfærd – i dag skal børn og unge selv finde ud af at finde sin plads, og gætte og ”aflæse” usynlige koder for at klare sig godt.

Mistrivsel hos unge kan vise sig på forskellige måder, men et alarmerende fælles træk er faldende selvværd.

Selvværds betydning for unge:

Selvværd spiller en afgørende rolle i udviklingen af børn og unge mennesker. Det handler om den samlede opfattelse og vurdering, et barn eller den unge har af sig selv.

Vores selvværd påvirker, hvordan vi ser os selv i forhold til andre og til verden omkring os. Unge med godt selvværd har tendens til at føle sig mere selvsikre, have lettere ved at håndtere udfordringer og udvise mere positiv adfærd. De er sværere at vælte på trods at det stigende pres fra uddannelsesinstitutioner, sociale medier, samfundet mm.

 

Mistrivsel hos unge kan have forskellige årsager, der spænder fra individuelle faktorer til samfundsmæssige påvirkninger.

 

Her er nogle flere bud på årsager:

Det moderne uddannelsessystem:
Uddannelsessystemet kan lægge betydeligt pres på unge for at præstere godt i skolen. De kan føle, at deres værdi afhænger af deres præstationer. Valg om uddannelse, karriere og fremtid kan sligeledes kabe en betydelig belastning og usikkerhed

Denne belastning kan føre til stress, angst og følelse af utilstrækkelighed.

Livet på de sociale medier:
De konstante sammenligninger med andres tilsyneladende perfekte liv på sociale medier kan underminere unges selvværd og skabe følelser af jalousi, ensomhed og mindreværd.

Mobning og udstødelse:
Mobning i skolen eller online kan have alvorlige konsekvenser for unges mentale helbred. Udstødelse og følelsen af at være udenfor kan føre til isolation og ensomhed.

 

Teenager stres

Familieproblemer:
Konflikter i familien, skilsmisser eller mangel på støtte derhjemme kan have en negativ indvirkning på unges følelsesmæssige velvære.

De voksne omkring den unge mistrives selv:
Stresset hverdag på arbejdspladsen og derhjemme. Føler ikke de kan leve op til billedet af de ”perfekte” forældre.

Pres om at passe ind:
Unge føler ofte et stærkt behov for at passe ind og blive accepteret af deres jævnaldrende. Hvis de føler sig udstødt eller anderledes, kan det føre til følelser af ensomhed og isolation.

Identitet:
Ungdomsårene er en tid med at udforske ens identitet og finde ud af, hvem man er. Dette kan føre til forvirring, usikkerhed og tvivl om ens værdi. Unge kan føle sig utilstrækkelige på grund af negative tanker om deres krop eller udseende, hvilket kan føre til lavt selvværd.

Økonomiske udfordringer:
Unge og deres familier kan opleve økonomiske vanskeligheder, der påvirker deres livskvalitet og evne til at deltage i aktiviteter, som andre unge deltager i.

Mental sundhed:
Stigende opmærksomhed på unges mentale sundhed har vist, at udfordringer som angst, depression, og andre psykiske lidelser kan være betydelige faktorer i mistrivsel.
Stigmatisering kan forhindre unge i at søge hjælp til deres følelsesmæssige udfordringer, hvilket kan forværre deres tilstand.

Tab af nære relationer:
Tab af venner eller familiemedlemmer kan medføre sorg, depression og følelse af ensomhed.

Disse årsager kan ofte være indbyrdes forbundne og komplekse. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at børn og unge reagerer forskelligt på de samme udfordringer, og en kombination af flere faktorer kan bidrage til deres mistrivsel.

Den hjælp og støtte der skal gives bør tage højde for disse forskellige årsager.

Mistrivsel blandt unge kan vise sig på forskellige måder og kan være resultatet af forskellige oplevelser og udfordringer.

 

Mistrivsel hos unge

Symptomer på mistrivsel:

Mistrivsel kan tage forskellige former og udvise en række symptomer.
Her ser du nogle af de mest almindelige:

 1. Unge, der mistrives, kan begynde at isolere sig fra venner og familie. De undgår sociale aktiviteter, der tidligere gav dem glæde.
 2. Pludselige ændringer i spisevaner, søvnmønstre eller interesser kan være indikatorer for, at noget er galt.
 3. Mistrivsel kan påvirke evnen til at fokusere og præstere godt i skolen eller på arbejdet og der kan opleves nedsat koncentration.
 4. Hyppige humørsvingninger, irritabilitet eller tristhed kan være tegn på indre konflikter.
 5. Unge, der mistrives, er tilbøjelige til at have negative tanker om sig selv og fremtiden.

Hvad skal der til for at forebygge og afhjælpe mistrivsel hos unge?

Det er en udfordring, der kræver en helhedsorienteret tilgang. Her er nogle forslag og måder at håndtere og forebygge mistrivsel:

 1. Det er vigtigt at den unge føler sig tryg ved at udtrykke sine følelser. Forældre, lærere og mentorer bør være lydhøre og støttende og sikre en åben og anerkendende kommunikation.
 2. Professionel hjælp fra terapeuter eller rådgivere kan give de nødvendige værktøjer til at håndtere følelsesmæssige udfordringer.
 3. At opbygge og styrke unges selvværd er afgørende. Anerkendelse af deres styrker og opmuntrende tilgang til deres interesser kan hjælpe dem med at udvikle en positiv selvopfattelse.
 4. Regelmæssig motion, en sund kost og god nattesøvn kan have en positiv indvirkning på unges humør og energiniveau.
 5. Opfordre unge til at deltage i sociale aktiviteter, der interesserer dem. Dette kan hjælpe med at reducere isolation og styrke deres sociale netværk.
 6. Skoler og uddannelsesinstitutioner bør fokusere på et understøttende og inkluderende miljø, der hjælper unge med at føle sig værdsatte og set.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at at alle unge er forskellige.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at at alle er forskellige og at individuelle reaktioner kan variere betydeligt. Støtte og anerkendelse af disse udfordringer er afgørende for at hjælpe unge med at håndtere og overvinde mistrivsel.

Hver enkelt ung kan have brug for en skræddersyet tilgang baseret på deres unikke behov og omstændigheder.

Kan du genkende nogle af de ovenstående symptomer hjemme hos dig?

Jeg er klar til at hjælpe dig, både individuelt, men også sammen med din familie hvis der er brug for det. Her er et trygt sted hvor du/I føle tryghed til at udtrykke de svære følelser.

Som terapeut har jeg værktøjerne til at hjælpe unge, voksne og familier med at styrke selvværdet, og støtte til trivsel.

Book en gratis afklarende samtale – kontakt mig her.

Kontakt mig Ninna Rosendahl

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *